Created with WebWave CMS

USTAWA o ZAWODZIE FARMACEUTY

-Cel i zakres przedmiotowy ustawy.

 • uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty;

 • wykonywania zawodu farmaceuty;

 • ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

 Zawód farmaceuty jest wykonywany poprzez:

 • sprawowanie opieki farmaceutycznej – świadczeń zdrowotnych, obejmujących:

 • konsultacje farmaceutyczne i przeglądy lekowe wraz z oceną farmakoterapii,

 • opracowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej,

 • wykonywanie określonych badań diagnostycznych,

 • wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego;

 • udzielanie usług farmaceutycznych, obejmujących:

 • wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych i wyrobów medycznych, połączone z udzielaniem informacji i porad dotyczących działania i stosowania oraz przechowywania tych produktów,

 • przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego i udzielanie porady farmaceutycznej,

 • czynności wykonywane w aptece szpitalnej lub zakładowej,

 • wykonywanie pomiaru ciśnienia,

 • usługi farmacji klinicznej;

 • wykonywanie zadań zawodowych, obejmujących między innymi:

 • przyjmowanie i wydawanie leków  z hurtowni farm. oraz nadzór nad  DPD,

 • kierowanie apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej, zespołem farmacji klinicznej lub hurtownią farmaceutyczną,

 • nadzór nad jakością i bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych,

 • uczestnictwo w wytwarzaniu lub badaniu produktów leczniczych;

 • prowadzenie działalności dydaktycznej w uczelniach na kierunku farmacja oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych – nauki farmaceutyczne,

 • zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,

 • pełnienie funkcji z wyboru w samorządzie zawodu farmaceuty.

25/04/21

powrót do strony głównej