Created with WebWave CMS

NOWOCZESNA FARMACJA i ROLA FARMACEUTY

Farmacja to jeden z kierunków studiów, który nie podlega systemowi bolońskiemu, co oznacza, że kierunek prowadzony jest w systemie studiów jednolitych magisterskich. Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Dlatego praca farmaceuty to profesja, w której konieczne jest ciągłe dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji. Niezbędne jest bieżące śledzenie leków, które pojawiają się w sprzedaży, znajomość ich składu, zastosowania, dawkowania i wiedza o tym, komu mogą zostać wydane.

Przez zwiększające się  kolejki do lekarzy coraz częściej farmaceuta jest osobą, u której pacjenci szukają fachowej pomocy. Wielu z nich traktuje farmaceutę jako lekarza „pierwszego kontaktu”. Jest on dla pacjenta osobą zaufaną i wiarygodnym źródłem informacji. Bazując na swoim wykształceniu i doświadczeniu, farmaceuta decyduje o wydawaniu leków i preparatów farmaceutycznych, pełniąc również rolę doradczą. Decyzji o zażyciu leków dostępnych bez recepty pacjent najczęściej nie konsultuje z lekarzem, więc jedyną kompetentną osobą, które ma wpływ na jego decyzję, pozostaje farmaceuta. Jego rolą jest również edukacja pacjenta o możliwej interakcji leków z innymi produktami oraz o działaniach niepożądanych. Szereg nowych regulacji i nowelizacji sprawia, iż musi on bezustannie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i kształcić się ustawicznie. Od 9 lutego 2019 r.  przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed naruszeniem opakowania. Obowiązek ten dotyczy prawie wszystkich produktów leczniczych.  Zabezpieczenia mają za zadanie przeciwdziałać obecności sfałszowanych produktów leczniczych w legalnym łańcuchu dystrybucji i gwarantować Pacjentom pewność, że leki które otrzymują w aptece pochodzą z legalnego źródła dystrybucji.

02/09/19

powrót do strony głównej