Created with WebWave CMS

-Cel i zakres przedmiotowy ustawy. uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; wykonywania zawodu farmaceuty; ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.  Zawód farmaceuty jest wykonywany poprzez: sprawowanie opieki farmaceutycznej – świadczeń zdrowotnych, obejmujących: konsultacje
  katalog zadań zawodowych, które farmaceuta może świadczyć również poza apteką, mianowicie: bezpośrednio na oddziale w szpitalu (chociażby prowadzenie terapii i sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi) w strukturach szpitala (chociażby
Diagnostyka koronawirusa u pacjentów z podejrzeniem zakażenia ma duże znaczenie w kontekście ograniczania zasięgu epidemii. Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 to przede wszystkim, zgodnie z zalecaniami WHO, testy
Spośród zmian w Prawie farmaceutycznym, które wprowadza ustawa o zawodzie farmaceuty należy wskazać w szczególności: określenie minimalnych norm zatrudnienia w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej (art. 87a u.p.f.), zakaz

AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo Pacjenta jest niezwykle ważnym aspektem w codziennej pracy aptekarza. Mając na uwadze coraz większe obciążenia ustawowe, oferujemy wszelką pomoc w zakresie porad eksperckich, informacji o nowo wprowadzanych lekach, przygotowujemy szkolenia indywidualne (tzw. zamknięte) oraz nadzorowane przez CMKP i Uczelnie Medyczne. Zapewniamy wielopłaszczyznową edukację,  dostarczając profesjonalną wiedzę na najwyższym poziomie.

  BEZPIECZNY PACJENT

 10 maja 2021 została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie uruchamiające pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu. Pacjent m.in.: z niewydolnością krążenia, nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami rytmu, gdy zostanie zakwalifikowany do pilotażu będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę począwszy od diagnostyki na leczeniu skończywszy.

 

Program kierowany jest do 17 tysięcy pacjentów z następującymi schorzeniami:

1) nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub;

2) niewydolność serca lub;

3) nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia lub;

4) wady serca zastawkowe.

 

Pilotaż odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego. Będzie trwał 25 miesięcy