Created with WebWave CMS

-Cel i zakres przedmiotowy ustawy. uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; wykonywania zawodu farmaceuty; ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.  Zawód farmaceuty jest wykonywany poprzez: sprawowanie opieki farmaceutycznej – świadczeń zdrowotnych, obejmujących: konsultacje
  katalog zadań zawodowych, które farmaceuta może świadczyć również poza apteką, mianowicie: bezpośrednio na oddziale w szpitalu (chociażby prowadzenie terapii i sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi) w strukturach szpitala (chociażby
Diagnostyka koronawirusa u pacjentów z podejrzeniem zakażenia ma duże znaczenie w kontekście ograniczania zasięgu epidemii. Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 to przede wszystkim, zgodnie z zalecaniami WHO, testy
Spośród zmian w Prawie farmaceutycznym, które wprowadza ustawa o zawodzie farmaceuty należy wskazać w szczególności: określenie minimalnych norm zatrudnienia w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej (art. 87a u.p.f.), zakaz

AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo Pacjenta jest niezwykle ważnym aspektem w codziennej pracy aptekarza. Mając na uwadze coraz większe obciążenia ustawowe, oferujemy wszelką pomoc w zakresie porad eksperckich, informacji o nowo wprowadzanych lekach, przygotowujemy szkolenia indywidualne (tzw. zamknięte) oraz nadzorowane przez CMKP i Uczelnie Medyczne. Zapewniamy wielopłaszczyznową edukację,  dostarczając profesjonalną wiedzę na najwyższym poziomie.

  BEZPIECZNY PACJENT

27 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

Dzień ten, obchodzony jest w rocznicę odkrycia insuliny przez Fredericka Bantinga. Dzięki insulinie z choroby nieuleczalnej i prowadzącej do śmierci – cukrzyca stała się chorobą przewlekłą.

Według danych WHO około 422 milionów ludzi na całym świecie choruje na cukrzycę, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie, a 1,6 miliona zgonów rocznie jest bezpośrednio przypisywanych cukrzycy. Zarówno liczba przypadków, jak i częstość występowania cukrzycy stale wzrastały w ciągu ostatnich kilku dekad. W Polsce już co najmniej 3 mln Polaków choruje na cukrzycę, ale nawet 1 mln spośród nich nie zdaje sobie z tego sprawy, bo wciąż nie ma wykrytej choroby. Cukrzyca jest przewlekłą, metaboliczną chorobą charakteryzującą się podwyższonym poziomem glukozy, która z czasem może prowadzić do poważnego uszkodzenia serca, naczyń krwionośnych, oczu, nerek i nerwów.