Created with WebWave CMS

-Cel i zakres przedmiotowy ustawy. uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; wykonywania zawodu farmaceuty; ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.  Zawód farmaceuty jest wykonywany poprzez: sprawowanie opieki farmaceutycznej – świadczeń zdrowotnych, obejmujących: konsultacje
  katalog zadań zawodowych, które farmaceuta może świadczyć również poza apteką, mianowicie: bezpośrednio na oddziale w szpitalu (chociażby prowadzenie terapii i sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi) w strukturach szpitala (chociażby
Diagnostyka koronawirusa u pacjentów z podejrzeniem zakażenia ma duże znaczenie w kontekście ograniczania zasięgu epidemii. Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 to przede wszystkim, zgodnie z zalecaniami WHO, testy
Spośród zmian w Prawie farmaceutycznym, które wprowadza ustawa o zawodzie farmaceuty należy wskazać w szczególności: określenie minimalnych norm zatrudnienia w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej (art. 87a u.p.f.), zakaz

AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo Pacjenta jest niezwykle ważnym aspektem w codziennej pracy aptekarza. Mając na uwadze coraz większe obciążenia ustawowe, oferujemy wszelką pomoc w zakresie porad eksperckich, informacji o nowo wprowadzanych lekach, przygotowujemy szkolenia indywidualne (tzw. zamknięte) oraz nadzorowane przez CKP i Uczelnie Medyczne. Zapewniamy wielopłaszczyznową edukację,  dostarczając profesjonalną wiedzę na najwyższym poziomie.

   BEZPIECZNY PACJENT