Created with WebWave CMS

-Cel i zakres przedmiotowy ustawy. uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; wykonywania zawodu farmaceuty; ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.  Zawód farmaceuty jest wykonywany poprzez: sprawowanie opieki farmaceutycznej – świadczeń zdrowotnych, obejmujących: konsultacje
  katalog zadań zawodowych, które farmaceuta może świadczyć również poza apteką, mianowicie: bezpośrednio na oddziale w szpitalu (chociażby prowadzenie terapii i sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi) w strukturach szpitala (chociażby
Diagnostyka koronawirusa u pacjentów z podejrzeniem zakażenia ma duże znaczenie w kontekście ograniczania zasięgu epidemii. Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 to przede wszystkim, zgodnie z zalecaniami WHO, testy
Spośród zmian w Prawie farmaceutycznym, które wprowadza ustawa o zawodzie farmaceuty należy wskazać w szczególności: określenie minimalnych norm zatrudnienia w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej (art. 87a u.p.f.), zakaz

AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo Pacjenta jest niezwykle ważnym aspektem w codziennej pracy aptekarza. Mając na uwadze coraz większe obciążenia ustawowe, oferujemy wszelką pomoc w zakresie porad eksperckich, informacji o nowo wprowadzanych lekach, przygotowujemy szkolenia indywidualne (tzw. zamknięte) oraz nadzorowane przez CMKP i Uczelnie Medyczne. Zapewniamy wielopłaszczyznową edukację,  dostarczając profesjonalną wiedzę na najwyższym poziomie.

   BEZPIECZNY PACJENT

Data Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji nie jest przypadkowa. 26 stycznia 1966 roku odbył się w Polsce pierwszy udany przeszczep nerki. Wydarzenie miało miejsce w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wtedy to był 621 tego typu zabieg na świecie. Dla upamiętnienia tego wyjątkowego wydarzenia, co roku, 26 stycznia jest obchodzony Dzień Transplantacji.

Zachorowalność na choroby układu krwiotwórczego, a w szczególności na nowotwory krwi jest  ogromna. Średnio co 40 minut jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że cierpi na to schorzenie. Jedyną szansą na przeżycie dla wielu pacjentów  jest przeszczep komórek macierzystych. Ludzki genotyp jest niezwykle różnorodny, dlatego też szanse na znalezienie „bliźniaka genetycznego” są bardzo małe,  prawdopodobieństwo wynosi 1:20 000, a w skrajnych przypadkach 1 do kilku milionów. Możemy dać  szansę na wyzdrowienie tysiącom osób, jednakże konieczne jest znalezienie zgodnego dawcy. Zgłoszenie chęci zostania dawcą to bardzo poważna i cenna deklaracja, wiążąca się z „podarowaniem” drugiemu człowiekowi szansy na nowe życie.