BEZPIECZNY PACJENT

Bezpieczeństwo Pacjenta jest niezwykle ważnym aspektem w codziennej pracy aptekarza. Mając na uwadze coraz większe obciążenia ustawowe, oferujemy wszelką pomoc w zakresie porad eksperckich, informacji o nowo wprowadzanych lekach, przygotowujemy szkolenia indywidualne (tzw. zamknięte) oraz nadzorowane przez CKP i Uczelnie Medyczne. Zapewniamy wielopłaszczyznową edukację,  dostarczając profesjonalną wiedzę na najwyższym poziomie.

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2023 roku wprowadziła kilka zmian dotyczących wyrobów medycznych szczególnie w kwestii reklamy. Z reklam wyrobów medycznych powinny zniknąć wizerunki
  katalog zadań zawodowych, które farmaceuta może świadczyć również poza apteką, mianowicie: bezpośrednio na oddziale w szpitalu (chociażby prowadzenie terapii i sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi) w strukturach szpitala (chociażby
Wystarczy niewielka ilość śliny, by urządzenie w 45 minut określiło, czy jesteśmy zakażeni SARS-CoV-2, i przekazało wynik do smartfona – informuje pismo „ACS Sensors”. Testy te są bardziej czułe niż
  W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub