Warsztaty : Analiza RyzykaAnaliza Ryzyka – ważne narzędzie systemu jakości w hurtowni farmaceutyczne

j• Narzędzia zarządzania jakością.

• Zarządzanie procesowe.

• Struktura i elementy zarządzania ryzykiem, rola menedżera ds. ryzyka.

• Jak stworzyć mapę ryzyka?

• Reguły: 6M, 4P, 4S, arkusz kontrolny i FMEA w praktyce.

• Jak zarządzać usługami zleconymi?

• Rozmiar ryzyka jako funkcja jego komponentów.

• Modele zarządzania ryzykiem - ćwiczenia i przykłady. Jak sprawnie przeprowadzić analizę ryzyka w swojej firmie?

NAPISZ DO NAS !

 • kursy

 • szkolenia

 • warsztaty

 • certyfikacja DPD, DPA, DPL

 • prezentacja VR, AR, MR

 • konferencje tematyczne

 • receptura

 • analiza ryzyka

 • farmaceutyczne

 • obserwacyjne

 • produktowe

 • przedkliniczne 

 • rynkowe

 • walidacyjne

chemiczne

 

 

farmaceuta

 

 

science

 

 

skills