chemiczne

 

 

farmaceuta

 

 

science

 

 

skills

 

 

 • analiza ryzyka

 • farmaceutyczne

 • obserwacyjne

 • produktowe

 • przedkliniczne 

 • rynkowe

 • walidacyjne

 • kursy

 • szkolenia

 • warsztaty

 • certyfikacja DPD, DPA, DPL

 • prezentacja VR, AR, MR

 • konferencje tematyczne

 • receptura

NAPISZ DO NAS !

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi są zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty odpowiedzialne, muszą posiadać zintegrowane swoje lokalne systemy informatyczne z systemem ZSMOPL. Po e-recepcie jest to kolejny system informatyczny wdrożony przez CSIOZ. Obowiązek raportowania do ZSMOPL to dodatkowe zadanie dla farmaceuty.

Bezpieczeństwo Pacjenta jest niezwykle ważnym aspektem w codziennej pracy aptekarza. Mając na uwadze coraz większe obciążenia ustawowe, oferujemy wszelką pomoc w zakresie porad eksperckich, informacji o nowowprowadzanych lekach, przygotowujemy szkolenia indywidualne (tzw. zamknięte) oraz nadzorowane przez CMKP i Uczelnie Medyczne. Zapewniamy wielopłaszczyznową edukację,  dostarczając profesjonalną wiedzę na najwyższym poziomie. Jeśli oczekujesz jakiejkolwiek zawodowej pomocy zgłoś się do nas, napisz o własnych potrzebach.