Created with WebWave CMS

Zapraszamy na kurs  METODY ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO,  profilaktyka i prewencja zdrowotna, stany przedchorobowe (przednowotworowe, przedcukrzycowe, przednadciśnieniowe), infekcje, gastroprotekcja, ból, wybór bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii, zapobieganie działaniom niepożądanym.

Link wraz z hasłem  uprawnieni farmaceuci otrzymają po zarejestrowaniu, na kilka dni przed wydarzeniem.

zarejestruj się

dla farmaceutów z województwa łódzkiego